Dôchodcovia na výlete na Tuneli pri Skalke

Klub dôchodcov zorganizoval v sobotu 15.7.2017 výlet na tunel. Tunel bol pre nás príjemným prekvapením. Nové dielo pôsobilo majestátne, upravené prostredie, všade čisto. Bolo cítiť, že také dielo mohli vybudovať len ľudia, pre ktorých to bola “srdcovka” – tak z Kremnickej ako aj Tajovskej strany. Prezreli sme si aj turistické centrum na Skalke. Pekná príroda a pekné počasie umocnili naše zážitky. Škoda, že nás bolo tak málo. Šiesti dôchodcovia a dvaja rodinní príslušníci.