Zber elektroodpadu

V obci Tajov sa uskutoční zber elektroodpadu v dňoch od 12. 5. – 22. 5. 2017. Elektroodpad žiadame

nosiť pred požiarnu zbrojnicu v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 hod., v štvrtok do 17.30 hod.

V sobotu od 7.00 – 19.00 hod.

Zakazuje sa nosiť elektroobaly, kde sú vybraté súčiastky!