Obecná fašiangová zabíjačka dopadla dobre.

Všetko prebiehalo podľa plánu. Prasiatko vážilo 255 kg a boli sme radi , že bolo aj veľký počet ľudí a všetko sa zjedlo. Kapustnicu sa zjedla za hodinu a  museli sme dovárať daľší kotol.. Podhrdlina, pečienka, klobásy , jaternice ,papriková slaninka a oškvarky to sa všetko zjedlo do vzniku. Do dobrej nálady hrala klasická naša ľudová muzika.

Ďakujeme občanom , že nám prispeli aj do pohára pri bufete na opravu sociálnych zariadení v Materskej škole.

 

Obecný úrad týmto ďakuje všetkým za pomoc na príprave predmetnej akcii.