Skrátené pracovné hodiny na Obecnom úrade z dôvodu choroby zamestnancov.

Z dôvodu choroby zamestnancov Obecného úradu  sú obmedzené pracovné hodiny.

V nevyhnutných prípadoch volajte

na tel. 0918 822 676

Streda  7:00 – 15:00

Štvrtok 7:00 – 16:00

Piatok 7:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka

12:00 – 13:00

Týmto Vás žiadame o trpezlivosť.